ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าวหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)


image รูปภาพ
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าวหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) |


คะแนนโหวต :