สวศ.กระบี่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 80 รายการ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ สวศ.กระบี่

สวศ.กระบี่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 80 รายการ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ สวศ.กระบี่


ไฟล์เอกสารประกอบ
สวศ.กระบี่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 80 รายการ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ สวศ.กระบี่ |


คะแนนโหวต :