ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่่อมสภาพ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่่อมสภาพ  จำนวน 18 รายการ ยื่นซองวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น เปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี


ไฟล์เอกสารประกอบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ ยื่นซองวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น เปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar