ประกาศสถานีตำรวจภูธรไชยา เรื่องขายทอดตลาดรถทัวร์และรถยนต์ของกลางที่คดีถึงที่สุด

สถานีตำรวจภูธรไชยา เรื่องขายทอดตลาดรถทัวร์และรถยนต์ของกลางที่คดีถึงที่สุด จำนวน 2 คัน ผูประสงค์จะประมูลราคา      
 ลงทะเบียนเพื่อเข้สร่วประมูลได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น เท่านั้น ณ สถานีตำรวจภูธรไชยา 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สถานีตำรวจภูธรไชยา เรื่องขายทอดตลาดรถทัวร์และรถยนต์ของกลางที่คดีถึงที่สุด จำนวน 2 คัน ผูประสงค์จะประมูลราคา ลงทะเบียนเพื่อเข้สร่วประมูลได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น เท่านั้น ณ สถานีตำรวจภูธรไชยา |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar