ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 1.ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ราคากลาง 1,055,000.-บาท  2.ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองปลัด) ราคากลาง 1,055,000.-บาท รายละเอียดตามประกาศที่แนบ หรือ สอบถามได้ที่ อบต.ท่าโรงช้าง โทร 077 357 114


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 1.ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ราคากลาง 1,055,000.-บาท 2.ซื้อรถบรรทุกดีเ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar