ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขายครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขายครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ดูสภาพพัสดุที่จำหน่าย ได้พร้อมกัน วันที่ 1 ก.ย.2566 ณ ที่ทำการรักษษพันธ์สัตว์คลองแสน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
ดำเนินการขายทอดตลาด วันที่ 4 ก.ย.2566 ณ ณ ที่ทำการรักษษพันธ์สัตว์คลองแสน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขายครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ดูสภาพพัสดุที่จำหน่าย ได้พร้อมกัน วันที่ 1 ก.ย.2566 ณ ที่ทำการรักษษพันธ์สัตว์คลองแสน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการขายทอดตลาด วันที่ 4

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขายครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ดูสภาพพัสดุที่จำหน่าย ได้พร้อมกัน วันที่ 1 ก.ย.2566 ณ ที่ทำการรักษษพันธ์สัตว์คลองแสน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ขายทอดตลาด วันที่ 4ก.ย.2566 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar