ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขายครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขายครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด  โดยกำหนดดูสภาพพัสดุที่จะจำหน่าย ได้พร้อมกัน ในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการขายทอดตลาด วันที่ 6 กันยายน 2566 เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.00-10.30 น และดำเนินการประมูลด้วยวาจา เวลา 10.31 น   ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขายครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar