ประกาศสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกขนาดกลางที่คดีถึงที่สุด

ประกาศสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกขนาดกลางที่คดีถึงที่สุด ผู้ประสงค์ที่จะประมูลเข้ารับหมายเลขผู้เข้าร่วมประมูลก่อนเวลา 0830 น - 09.00 น และเริ่มลงทะเบียนและประมูล ตั้งแต่เวลา 09.30 น - เวลา 12.00 น ของวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ สถานีตำรวจโมถ่าน ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกขนาดกลางที่คดีถึงที่สุด ผู้ประสงค์ที่จะประมูลเข้ารับหมายเลขผู้เข้าร่วมประมูลก่อนเวลา 0830 น - 09.00 น และเริ่มลงทะเบียนและประมูล ตั้งแต่เวลา 09.30 น - เวลา 12.00 น ของวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ สถา |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar