ประกาศ อบต.หัวเตย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.136-35 สายไทยแข้มแข็ง หมู่ 3 ต.หัวเตย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 16 ก.พ.66 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น

ประกาศ อบต.หัวเตย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.136-35 สายไทยแข้มแข็ง หมู่ 3 ต.หัวเตย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 16 ก.พ.66 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.หัวเตย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.136-35 สายไทยแข้มแข็ง หมู่ 3 ต.หัวเตย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 16 ก.พ.66 ระหว่างเวลา 08.3 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar