ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนไทร 3 (ควนไทร-เอเซีย) หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนไทร 3 (ควนไทร-เอเซีย) หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธี (e-bidding) จำนวน 2 รายการ


image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนไทร 3 (ควนไทร-เอเซีย) หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธี (e-bidding) |
ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนไทร 3 (ควนไทร-เอเซีย) หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธี (e-bidding) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar