ประกาศ อบต.ท่าโรงช้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดผก 4 (ห้วยลำไพ)ด้วยวิธี (e-bidding)

อบต.ท่าโรงช้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดผก 4 (ห้วยลำไพ) ด้วยวิธี (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคา เป็นเงิน 1,257,628.95 บาท โดยยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเลคทรอนิค ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08/.30-16.30 น


image รูปภาพ
อบต.ท่าโรงช้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดผก 4 (ห้วยลำไพ) ด้วยวิธี (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคา เป็นเงิน 1,257,628.95 บาท โดยยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเลคทรอนิค ในวันที่ 28 ม

ไฟล์เอกสารประกอบ
อบต.ท่าโรงช้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดผก 4 (ห้วยลำไพ) ด้วยวิธี (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคา เป็นเงิน 1,257,628.95 บาท โดยยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเลคทรอนิค ในวันที่ 28 ม |


คะแนนโหวต :