..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬาดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

""

Viu TV. นำคณะศิลปินนักร้องBoy Bandจากฮ่องกงชื่อวง Mirror จำนวน 8 คนและทีมงาน 15 คนเดินทางมาถ่ายทำรายการ Mirror Goในแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในจังหวัดกระบี่ (17/01/2562)
พบปลาตายเป็นจำนวนมาก น้ำมีกลิ่นเหม็น และมีสีดำ บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติคลองห้วยลึก หมู่ที่ 2 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (16/01/2562)
ชมรมพระเครื่องคีรีรัฐนิคม ร่วมสร้างกุศลมอบรถจักรยาน 14 คัน เป็นของรางวัลในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2562 (16/01/2562)
ปรับพื้นที่ทางเท้าเป็นจุดจำหน่ายอาหารทะเลสินค้าชุมชน ให้แก่ ชาวประมงพื้นบ้านคลองปากบางยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพร้อมขอความร่วมมือ คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายรัฐบาล (16/01/2562)
ตัวแทนจากกรมการพัฒนาชุมชนประกอบด้วยด้วย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (15/01/2562)
จังหวัดพังงาจัดทำแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำ พร้อมจัดทำระบบระบายน้ำ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (15/01/2562)
จังหวัดพังงาดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 หมู่บ้าน ชุมชน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกิดรายได้กับชุมชน (15/01/2562)
กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณชายหาดพร้อมในการต้อนรับนักท่องเทียวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเทียวในพื้นทีเกาะสมุย ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์อันดีของเกาะสมุย (15/01/2562)
เปิดโอกาสให้ทราบถึงผลการศึกษา ประกอบการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เส้นทางหลวงหมายเลข 4 บ้านราชกรูด-อำเภอกะเปอร์ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (15/01/2562)
จังหวัดภูเก็ตกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาวประกอบด้วย 4 M และ 3S (15/01/2562)
สนง.ประมงจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนและรับฟังปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ขับเคลื่อนการทำประมงสู่ความยั่งยืน ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชาวประมงต่อไป (15/01/2562)
งานมหกรรมการแสดงเรือยอช์ตชั้นนำสุดยิ่งใหญ่ของเอเชีย “THAILAND YACHTSHOW AND RENDEZ-VOUS 2019(ไทยแลนด์ ยอช์ต โชว์ แอนด์ คองเดวู) จัดเป็นปีที่ 4 มุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย ในระหว่าง 10-13 มกราคมนี้ที่ Royal Phuket Marina ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองจั (14/01/2562)
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (14/01/2562)
ตรวจเรือประมง แรงงานในเรือประมงและตรวจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (14/01/2562)
บรรยากาศที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก (14/01/2562)
คัดเลือก รูปแบบจุดกลับรถที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ (14/01/2562)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี" ในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (14/01/2562)
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ภายใต้การตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมส่งเสริมการรักสามัคคี มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท (14/01/2562)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ พัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม และ (14/01/2562)
โรงพยาบาลกระบี่จัดโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยผลผลิตทางการเกษตรมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใน 4อำเภอ 221 ครัวเรือนร่วมได้รับผลประโยชน์ (09/01/2562)
จิสด้า สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันจีโคสต์( Gcoast)ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณโดยรอบสถานีเรดาร์ชายฝั่งเกาะลันตา สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ และสถานีเรดาร์ชายฝั่งอ่าวนาง ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 กระ (09/01/2562)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (09/01/2562)
ทีมพาณิชย์ลงนครศรีธรรมราช มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการครองชีพ สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดสำรวจสวนผลไม้ที่ได้รับความเสียหาย ก่อนเยียวยา (09/01/2562)
แนวทางการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลสถานศึกษา ตลอดจนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) (09/01/2562)
พัฒนาบุคลากรครูเรื่องการช่วยชีวิตทางน้ำ Life Saving (09/01/2562)
อิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 36 อำเภอ 221 ตำบล 1,815 หมู่บ้าน (09/01/2562)
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติ เกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ำที่ท่วมขังในตัวเมือง (08/01/2562)
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ตชด.42) จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งอพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัย (08/01/2562)
ระนอง ประกาศเขตภัยพิบัติ วาตภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองระนอง (07/01/2562)
มอบอาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน "ปาบึก" ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนวิชลคุณาธารวิทยา (07/01/2562)
สมุยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก (07/01/2562)
ตชด.ชุมพร จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก (07/01/2562)
โครงการจินตะปุระ THEME PARK ตั้งอยู่บนพื้นที่ 37 ไร่ในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 200 ล้านบาทจะเริ่มก่อสร้างอาคารต่างๆได้ในปี 2562 (07/01/2562)
ยึด แนวทาง" ภูเก็ตโมเดล" รับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ (07/01/2562)
นักท่องเที่ยวจำนวน 146 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน อเมริกาและรัสเซีย ออกเดินทางจากเกาะพีพี สู่เกาะภูเก็ต (07/01/2562)
ย้ำเน้น รักษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดโดยเฉพาะการให้เรือโดยสารบรรทุกผู้โดยสารตามที่กำหนด,ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทุกคนที่ลงเรือจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ,กัปตันเรือนายท้ายเรือและลูกเรือจะต้องมี ความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและจะต้องมีการตรว (07/01/2562)
จังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตให้เรือทุกชนิดสามารถออกจากฝั่งได้แต่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น และยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องอีก 1-2 วันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยสำรวจความเสียหายที่อาจจ (07/01/2562)
มอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการข้าราชการบรรจุใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการใหม่เข้าร่วม 52 คน (07/01/2562)
ปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มจังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใต้จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม (07/01/2562)
ตชด.427 พร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ จ.นครศรีฯ (07/01/2562)
กิจกรรมรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึก โดยใช้ชื่องาน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” (07/01/2562)
กฟภ.มอบถุงยังชีพให้กับปชช.พื้นที่ประสบภัยพายุปาบึก 1,000 ถุง (07/01/2562)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.จะลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (07/01/2562)
กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นำเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเกาะสอง หมู่ที่9 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง. จังหวัดชุมพร (07/01/2562)
ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยจัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย (06/01/2562)
นำเสนอปัญหายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำและกรณีการศึกษาของคณะสงฆ์ ในที่ประชุมประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 (06/01/2562)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พิจารณาแล้วสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงได้ประกาศยกเลิกห้ามเรือออกจากฝั่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. เรือทุกชนิดสามารถเดินเรือได้ตามปกติ (06/01/2562)
ถนนเอเชีย 41 เส้นทาง ขึ้น-ลง ภาคใต้ ใกล้สี่แยกปฐมพร ยังคงถูกน้ำท่วม รถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ (06/01/2562)
จัดตั้งครัวพระราชทาน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งสง ฝ่ายทหารจาก มทบ.43 เหล่าประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ได้มาร่วมกันประกอบอาหารปรุงสดใหม่ เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอทุ่ (06/01/2562)
กิจกรรมจุดตั้งรับบริจาค เพื่อข่วยเหลือผู้ประสบภัย จากภัยพิบัติ "พายุโซนร้อนปาบึก" จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณชั้น 2ห้าง บิ๊กซี สาขากระบี่ (06/01/2562)
     

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 86 รายการ (08/01/2562)
ขายทอดตลาดพัสดุ (08/01/2562)
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (04/01/2562)
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ (27/12/2561)
ประกวดราซื้อปรุบปรุงประสิทะิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง ๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประะเทศไทย ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2561)
     

งาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค" (16/01/2562)
ฝนหลวงช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ (16/01/2562)
งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (16/01/2562)
กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (16/01/2562)
สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจีนและผู้ประกอบการภาคเอกชนไทย ในธุรกิจท่องเที่ยวด้าน Honeymoon & Wedding (15/01/2562)
ไทยเตรียมเข้าร่วม World Expo 2020 ที่นครดูไบ จัดใหญ่ทุ่มงบ 900 ล้านสร้างอาคารไทยพาวิลเลี่ยน แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ (15/01/2562)
     

FONTSIZE
 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

การจัดการองค์ความรู้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699