..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬาดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

""

โรงพยาบาลตะกั่วป่าจัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2562 (World Kidney Day 2019) ภายใต้คำขวัญ “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” (21/03/2562)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (20/03/2562)
ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านน้ำพุร้อนเค็มและออนเซ็น ระหว่าง จังหวัดกระบี่ กับ จังหวัดNumata และ จังหวัดMinakami ประเทศญี่ปุ่น (20/03/2562)
เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในเขตอำเภอเมืองพังงา (20/03/2562)
เตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างสนามบินพังงา โครงการทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว และผังเมืองรวมพังงา (20/03/2562)
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการติดตามสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบ (20/03/2562)
ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม2562 ให้มากที่สุด (20/03/2562)
กิจกรรม Big Day โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกระบี่ (20/03/2562)
แนวทางการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (19/03/2562)
งานเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรม และของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2562 (19/03/2562)
แนวทางแผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (19/03/2562)
กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้พื้นฐานการใช้สิทธิเลือกตั้งสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง (19/03/2562)
มีผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดระนอง 2,382 คน จากผู้ลงทะเบียน 2,638 คน คิดเป็นร้อยละ 90.36 (18/03/2562)
บรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดพังงา (18/03/2562)
ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ์ที่ออกมาใช้สิทธิ์ตกค้างที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดกระบี่ (18/03/2562)
ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีระบบบริหารยุทธศาสตร์และการควบคุม (18/03/2562)
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะถือเป็นการกำหนดอนาคตประเทศ (18/03/2562)
ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (18/03/2562)
กิจกรรมรณรงค์กระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 (18/03/2562)
ยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่ภูเก็ตกว่าร้อยละ 83 (18/03/2562)
ส่งเสริมศักยภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ยกระดับการให้บริการประชาชนทุกกลุ่ม (18/03/2562)
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 8 เขต จำนวนทั้งสิ้น 16,106 คน (18/03/2562)
สร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกตษรสำหรับในช่วงหน้าแล้ง (18/03/2562)
การเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดกระบี่ (17/03/2562)
ผู้ป่วยติดเตียงไม่ยอมเสียสิทธิ์ชื่อเขตเลือกตั้งที่ 5 แต่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช (17/03/2562)
บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดภูเก็ต (17/03/2562)
บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดระนอง (17/03/2562)
กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี " ณ ชุมชนซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (17/03/2562)
เครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมการสาธิตเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง พร้อมทำความเข้าใจวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้ (14/03/2562)
เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ยกระดับขีดความสามารถของเทศโดยผู้ประกอบการ SMEs (14/03/2562)
กิจกรรมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ รับมือภัยสึนามิประจำปี 2562 (14/03/2562)
โครงการ ป่าในเมือง "มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก"แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศและท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าชายเลนในเขตเมืองและบริเวณใกล้เคียงชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (14/03/2562)
การฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๒ (14/03/2562)
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ บริจาคขยะรีไซเคิลที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินถวาย วัดถ้ำเขาปีบ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (14/03/2562)
จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาว ประกอบด้วย 4M และ 3S (14/03/2562)
งาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 62 ที่จังหวัดภูเก็ต (14/03/2562)
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (13/03/2562)
ตรวจสถานที่และความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวัน เวลา และฤกษ์ ที่สำนักพระราชวังกำหนด (13/03/2562)
ฝึกซ้อมกู้ภัยกรณีนักท่องเที่ยวพลัดหลงสูญหายในถ้ำน้ำทะลุและเหตุการณ์ไฟไหม้ที่พักแพนางไพร (13/03/2562)
ขับเคลื่อนการพัฒนาบึงขุนทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (13/03/2562)
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการพัฒนารองรับความเจริญในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง (13/03/2562)
พิธีบวงสรวงปูย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เนื่องในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 (13/03/2562)
ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเหตุ หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระบิดหลายจุดในจังหวัดสตูล และพัทลุง (12/03/2562)
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ท่ามกลางความความปิติของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง (12/03/2562)
เทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต ครั้งที่ 21ชูอาหารพื้นเมืองสะท้อนความเป็น City of Gastronomy (11/03/2562)
ร่วมใส่เสื้อเหลือง ร่วม วิ่ง "กระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 km" เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (11/03/2562)
ระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิจังหวัดภูเก็ต แจ้งเตือนภัย 5 ภาษา เพื่อเตือนภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว (11/03/2562)
ปรับแผนงานโครงการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดีเพื่อให้โอกาสศึกษาต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอน (11/03/2562)
กรมศิลปากร ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา 19 ประเทศ “แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม บนเส้นทางพาณิชย์นาวีโบราณ” (11/03/2562)
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง (10/03/2562)
     

การปประเมินสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบกาาค้า (18/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด ๑๒ ครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลรัษฎา อำเภเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/03/2562)
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน (14/03/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง ๕๐ กิดลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (07/03/2562)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๙ รายการ (07/03/2562)
     

FONTSIZE
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

การจัดการองค์ความรู้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699