เข้าสู่ระบบ
 

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


    1  
ข่าวภาคใต้ตอนบน
เผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 )
ปชส.ทน.ภก
 
                      เทศบาลนครภูเก็ตเผยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในครั้งนี้ มี ๑ กลุ่ม ๑ ทีม คือ กลุ่มคนหนุ่ม ทีมคนรุ่นใหม่ ๒๕๕๕ และ 1 อิสระ เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม
                      นายธวัชชัย ทองมั่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครภูเก็ต เปิดผยว่า ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน คือ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา หมายเลข ๑ ส่วนการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ เขต ๆ ละ ๖ คน นั้น มีผู้สมัคร เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นายทรงวุฒิ หงษ์หยก หมายเลข ๑ นายยุทธชัย หลิมชัยสวัสดิ์ หมายเลข ๒ นายปิยะวัฒน์ รัตนโชติพงศ์ หมายเลข ๓ นางสาวกนกศิริ ประชุมพรรณ์ หมายเลข ๔ นายวุฒิชัย แซ่ก่ำ หมายเลข ๕ นายลิขิต ธานีรัตน์ หมายเลข ๖ นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ หมายเลข ๗ นางสาววลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ หมายเลข ๘ นางสาวพรยมล ขรรค์วิไลกุล หมายเลข ๙
                      เขตเลือกตั้งที่ ๒ คือ นายวิสุทธิ์ พรหมทอง หมายเลข ๑ นายพิสุทธิ์ สุทธิจินดาวงศ์ หมายเลข ๒ นางสาววิรุณพร แซ่ตัน หมายเลข ๓ นายประสิทธิ์ จงเจียมใจ หมายเลข ๔ นายสมหมาย นาทิพย์ หมายเลข ๕ นายวิลัย สงวนงาม หมายเลข ๖ นายธวัชชัย บุญฤทธิ์ หมายเลข ๗ นายสมบูรณ์ เปรมประเสริฐ หมายเลข ๘ นายสุเทพ พิสิฐนวกุล หมายเลข ๙
                     เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนิวาส อรุณรัตน์ หมายเลข ๑ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรไพบูลย์บุตร หมายเลข ๒ ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ จิรอมรรัตน์ หมายเลข ๓ นายพงษ์สิงห์ ณ นคร หมายเลข ๔ นายอนันต์เทพ นาวี หมายเลข ๕ นายเธียรศักดิ์ สัตนิกยาวกุล หมายเลข ๖ นายอานันท์ ขอมงคลธารากุล หมายเลข ๗ นายชาญเวช โชติกิจสมบูรณ์ หมายเลข ๘ นายวิโรจน์ แซ่ตัน หมายเลข ๙ นายเจริญ สาแล หมายเลข ๑๐
                      เขตเลือกตั้งที่ 4 นายอำนวย คุ้มบ้าน หมายเลข ๑ นายเฉลิม ชาญกล หมายเลข ๒ นางสาวนิษฐกานต์ กีรติจริยาโสภณ หมายเลข ๓ นายนิรันดร์ คงตันติกุล หมายเลข ๔ นายธานินทร์ เจริญลาภ หมายเลข ๕ นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน หมายเลข ๖ นายหาญ เอกวานิช หมายเลข ๗
                      ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จะดำเนินการให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านได้โปรดไปใช้สิทธิของท่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
จำนวนคนอ่าน 836 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


วารสารสปข.5 เดือนสิงหาคม 57

more
FONTSIZE
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 

 


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699