..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


""
ข่าวภาคใต้ตอนบน
เผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 )
ปชส.ทน.ภก
 
                      เทศบาลนครภูเก็ตเผยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในครั้งนี้ มี ๑ กลุ่ม ๑ ทีม คือ กลุ่มคนหนุ่ม ทีมคนรุ่นใหม่ ๒๕๕๕ และ 1 อิสระ เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม
                      นายธวัชชัย ทองมั่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครภูเก็ต เปิดผยว่า ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน คือ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา หมายเลข ๑ ส่วนการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ เขต ๆ ละ ๖ คน นั้น มีผู้สมัคร เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นายทรงวุฒิ หงษ์หยก หมายเลข ๑ นายยุทธชัย หลิมชัยสวัสดิ์ หมายเลข ๒ นายปิยะวัฒน์ รัตนโชติพงศ์ หมายเลข ๓ นางสาวกนกศิริ ประชุมพรรณ์ หมายเลข ๔ นายวุฒิชัย แซ่ก่ำ หมายเลข ๕ นายลิขิต ธานีรัตน์ หมายเลข ๖ นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ หมายเลข ๗ นางสาววลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ หมายเลข ๘ นางสาวพรยมล ขรรค์วิไลกุล หมายเลข ๙
                      เขตเลือกตั้งที่ ๒ คือ นายวิสุทธิ์ พรหมทอง หมายเลข ๑ นายพิสุทธิ์ สุทธิจินดาวงศ์ หมายเลข ๒ นางสาววิรุณพร แซ่ตัน หมายเลข ๓ นายประสิทธิ์ จงเจียมใจ หมายเลข ๔ นายสมหมาย นาทิพย์ หมายเลข ๕ นายวิลัย สงวนงาม หมายเลข ๖ นายธวัชชัย บุญฤทธิ์ หมายเลข ๗ นายสมบูรณ์ เปรมประเสริฐ หมายเลข ๘ นายสุเทพ พิสิฐนวกุล หมายเลข ๙
                     เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนิวาส อรุณรัตน์ หมายเลข ๑ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรไพบูลย์บุตร หมายเลข ๒ ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ จิรอมรรัตน์ หมายเลข ๓ นายพงษ์สิงห์ ณ นคร หมายเลข ๔ นายอนันต์เทพ นาวี หมายเลข ๕ นายเธียรศักดิ์ สัตนิกยาวกุล หมายเลข ๖ นายอานันท์ ขอมงคลธารากุล หมายเลข ๗ นายชาญเวช โชติกิจสมบูรณ์ หมายเลข ๘ นายวิโรจน์ แซ่ตัน หมายเลข ๙ นายเจริญ สาแล หมายเลข ๑๐
                      เขตเลือกตั้งที่ 4 นายอำนวย คุ้มบ้าน หมายเลข ๑ นายเฉลิม ชาญกล หมายเลข ๒ นางสาวนิษฐกานต์ กีรติจริยาโสภณ หมายเลข ๓ นายนิรันดร์ คงตันติกุล หมายเลข ๔ นายธานินทร์ เจริญลาภ หมายเลข ๕ นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน หมายเลข ๖ นายหาญ เอกวานิช หมายเลข ๗
                      ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จะดำเนินการให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านได้โปรดไปใช้สิทธิของท่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
จำนวนคนอ่าน 712 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699