..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


""
ข่าวภาคใต้ตอนบน
คัดเลือก รูปแบบจุดกลับรถที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันที่ 14 ม.ค. 2562 )
ส.ปชส.ภก.
 
                                         แขวงทางหลวงภูเก็ตจัดประชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 402ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตที่กม. 39 + 810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) เพื่อคัดเลือก รูปแบบจุดกลับรถที่เหมาะสมของโครงการและตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
                 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 402ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตที่กม. 39 + 810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) โดยมีส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการก่อสร้างโครงการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
                โครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในถนนสาย402 ถนนเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นถนนสายหลักซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นสิ่งสำคัญของการก่อสร้างโครงการนี้คือเนื่องจากในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างดังกล่าวจะอยู่ใกล้เคียงกับโบราณสถานและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติ ศาสตร์ดังนั้นการก่อสร้างจึงต้องมีความระมัดระวังและมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อแสดงความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จโดยเร็วและทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ อย่างสูงสุด ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยสติด้วยเหตุด้วยผลเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ให้เกิดผลสำเร็จและเป็นรูปธรรม
                กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทคอนซัลแทนท์ออฟเทคโนโลยีจำกัดและบริษัทซิตี้แพลนโปรเฟสชั่นแนลจำกัด ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตที่กม. 39 + 810.400 (แยกบ้านกยี่เต้ง) ซึ่งกรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาของโครงการจึงกำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการในครั้งนี้ขึ้นมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกในการพัฒนาโครงการข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม โดยการประชุมได้มีการนำเสนอรูปแบบทางเลือกในการพัฒนาโครงการจำนวน 2 รูปแบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
                 รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบสะพานกลับรถ ทั้งนี้สะพานกลับรถแต่ละสะพานจะเป็นสะพานขนาด 1 ช่องจราจรความ กว้าง ผิวจราจร 4ถึง 6เมตรไหล่ทางฝั่งซ้ายกว้าง 1.50 เมตรและฝั่งขวากว้าง 0.50 เมตรรวมความกว้างของโครงสร้าง สะพาน 6-8เมตร วัดจากหน้าราวกันตกทั้งสองฝั่งโดยโครงสร้างส่วนที่บรรจุกับทางหลวงหมายเลข 402 จะเป็นโครงสร้างขนาด 1 ช่องจราจรกว้าง 4 เมตรไหล่ทางฝั่งซ้ายกว้าง 1.50และความกว้าง 0.50 เมตรรูปแบบโครงสร้างสะพานเป็นสะพานแบบคานรูปตัวไอยาว 315.282 เมตรสำหรับสะพานทิศทางเข้าเมือง(ระยะที่1 ) และยาว 299.292 เมตรสำหรับสะพานทิศทางออกเมือง(ระยะที่ 2) ในการก่อสร้างสะพานกลับรถได้กำหนดให้มีการปรับปรุงถนนระดับดินโดยการเพิ่มช่องจราจรด้านซ้ายชิดเขตทางผิวทางลาดยางกว้าง4.70 ถึง 5.20เมตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเข้าออกพื้นที่ 2 ข้างทางช่วงสะพานและเพียงพอสำหรับกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุให้รถสามารถแซงไปได้โดยไม่เกิดการติดขัดเมื่อสะพานกลับรถลดระดับลงสู่ระดับถนนเดิมแล้วช่องจราจรฝั่งซ้ายจะบรรจบกับถนนเดิมทั้งนี้จากรูปแบบดังกล่าวจำเป็นต้องขยายเขตทางหลวงเดิมจาก 40 เมตรเป็น 60 เมตรโดยขยายออกฝั่งละ 10 เมตร(ขยายเขตทางฝั่งซ้ายตั้งแต่กม.39 + 460 ถึงกม. 40 + 140 และขยายเขตทางฝั่งขวาตั้งแต่กม. 39 + 470.900 ถึงกม. 40+ 180) เพื่อให้มี ที่ว่างเพียงพอต่องานก่อสร้างสะพานกลับรถและช่องจราจรข้างสะพาน
                รูปแบบที่ 2 คือรูปแบบทางกลับรถระดับพื้นราบ โดยช่องทางกลับรถอยู่ช่องขวาสุดโดยแยกออกจากช่องทางสำหรับรถทางตรงด้วยเกาะแยกเพื่อความต่อเนื่องและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับรถทางตรงจะมี 3 ช่องทางและกำหนดให้เบี่ยงในออกไปด้านข้างช่องทางกลับรถจะมีขนาดกว้าง 3.5- 11.0 เมตรโดยกำหนดให้รัศมีด้านใน 5 เมตร รัศมีด้านนอก 15 เมตร ซึ่งสามารถรองรับการขับรถของรถบรรทุกกึ่งพ่วง(Semi Trailer)รูปแบบนี้จะต้อง ขยายเขตทางหลวงเดิมออกมากกว่ารูปแบบสะพานกลับรถรวมพื้นที่ต้องเวียนคืนเพิ่มเติมจากรูปแบบสะพานกลับรถ 2.11ไร่ โดยมีพื้นที่ที่ต้องเวนคืนเพิ่มเติมจากเขตทางเดิมรวมทั้งสิ้น 10.79ไร่จากเขตทางเดิมและพื้นที่เฉพาะช่วงที่เป็นจุดกลับรถจะกว้างกว่ารูปแบบสะพานกลับรถคือที่ประมาณช่วงกม. 39+ 600 ถึงกม. 39 + 9 80 ฝั่งซ้ายทางและช่วงกม. 39 + 628.900 ถึงกม. 39 + 922.500 ฝั่งขวาทาง ซึ่งรูปแบบสะพานกลับรถจะต้องเพิ่มพื้นที่ฝั่งละ 30 เมตรจากกึ่งกลางทางแต่รูปแบบทางกลับรถระดับดินจะต้องใช้พื้นที่ฝั่งละ 35 เมตรจากกึ่งกลางทาง
                 สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่มีการแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยได้นำผลจากการประชุมในครั้งที่1 มานำเสนอ ต่อที่ประชุมในวันนี้ (11 ม.ค.62) ในส่วนของคณะวิศวกร และประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งที่ 1 ได้มีความคิดเห็นคัดเลือกรูปแบบจุดกลับรถที่เหมาะสมของโครงการโดยได้พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบจุดกลับรถตามข้อได้เปรียบเสียเปรียบข้างต้นรวมถึงการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกรูปแบบจุดกลับรถสรุปได้ว่า"รูปแบบการกลับรดระดับพื้นราบมีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบกว่ารูปแบบสะพานกลับรถในปัจจัยผลกระทบต่อการจราจรระหว่างก่อสร้างน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องมีการขนย้ายวัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างมีระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้างน้อยกว่าราคาค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่ารูปแบบสะพานกลับรถรวมถึงไม่มีเกิดผลกระทบในด้านการบดบังทัศนียภาพส่งผลให้รูปแบบทางกลับรถระดับพื้นราบมีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการต่อไป
                 อย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมในครั้งที่ 2 นี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการสรุปผลการประชุมฯจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในครั้งนี้เพื่อนำไปสรุปเป็นข้อมูลเพื่อนำไปสู่การคัดเลือก รูปแบบจุดกลับรถที่เหมาะสมของโครงการและตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป และจะได้นำข้อมูลมาเสนอต่อทุกท่านอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป โดยโครงการฯยังคงเปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างโครงการต่างๆได้ผ่านกลุ่ม LINE สะพานกลับรถบ้านหยี่เต้ง, Facebook ของโครงการสะพานกลับรถบ้านหยี่เต้ง และ www.U-TURN 402 .com
จำนวนคนอ่าน 30 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699