..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


""
ข่าวภาคใต้ตอนบน
ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินงานครบ 30 ปีในปี 2561 ล่าสุดมีผลกำไรสุทธิประมาณ 4,100 ล้านบาท

วันที่ 9 ต.ค. 2561 )
สวท.กบ.
 
                                          เมื่อเช้าวันที่8 ตุลาคมนี้ ที่อาคารX-Terminal ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)จัดงานครบรอบ 30 ปีการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ตโดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาและแถลงความคืบหน้าในการบริหารจัดการเพื่อแสดงถึงบทบาทของการเป็นท่าอากาศยานที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง,ผู้ประกอบการ, บริษัทห้างร้านและสายการบิน ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนผู้นำชุมชนประชาชน ชุมชนโดยรอบ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี และมีผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน
               ทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รวมทั้งการเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางการบินระดับโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ท่าอากาศยาน ที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)เป็นผู้กำหนด โดยสนามบินภูเก็ตก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2490 และประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2497 โดยกรมขนส่งทางอากาศ หรือกรมการบินพาณิชย์เดิม เป็นผู้ดำเนินกิจการ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยรับโอนกิจการของท่าอากาศยานภูเก็ตมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและนำไปสู่ระบบบริหารเชิงธุรกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงรับโอนมาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2531 เรือกาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่าท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับและให้บริการผู้โดยสารมากขึ้นตามลำดับ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ยังเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเป็นทางการหลังจากที่ปิดซ่อมแซมปรับปรุงตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ที่ถือว่าเป็นความสำเร็จในด้านการพัฒนาตามแผนแม่บทในระยะที่ 1หรืออยู่ในช่วง 1 ปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-เดือนกันยายน 2561 ดังนั้นจึงทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตของเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 116,487 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.10 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 62,556 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.55 และเที่ยวบินภายในประเทศ 53,931 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 และมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 18.26 ล้านคน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51และแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10.39 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.94 และผู้โดยสาร ภายในประเทศ 7.8,100,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5ส่งผลให้ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถรองรับผู้โดยสารได้ที่ 18.2 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกล่าวด้วยว่าผลของประกอบการในปีนี้มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.59 โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คือตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,800 กว่าล้านบาท รายจ่าย 2,700 กว่าล้านบาท ทำให้ปีงบประมาณ 2561 นี้มีกำไรสุทธิประมาณ 4,100 ล้านบาท และรายได้หลักมาจากการให้บริการด้านอากาศยานและรายได้ที่เกิดจากการให้บริการที่ไม่ใช่อากาศยาน และในปีงบประมาณ 2562 นี้ คาดว่าจะมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 4,200 ล้านบาท ในขณะเดียวกันจากกรณีที่ผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น 25 ล้านคนในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระยะที่ 1 แล้วได้เตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2561 - 2565 ให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยวางแผนขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านทิศใต้ และก่อสร้างพื้นที่สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะที่บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขยายลานจอดบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ รวมทั้งการเพิ่มระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสาร และการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
                   พร้อมกันนี้มีการดำเนินการพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการควบคู่ไปด้วยกัน โดยปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตได้เข้าร่วมการจัดอันดับท่าอากาศยาน (Airport Service Quality : ASQ) ของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International : ACI) และเพื่อให้ท่าอากาศยานภูเก็ตมีระบบมาตรฐานการบริการสากลคอยติดตามคุณภาพการบริการของทุกหน่วย มีความถูกต้องเหมาะสมในการใช้งบประมาณในการปรับปรุงการบริการ รวมทั้งยังเป็นการเสริมแรงกระตุ้นและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อยกระดับให้เทียบเท่าสากล "ในด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัยของอากาศยานภูเก็ตได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารด้วยและการดำเนิน นอกจากนี้ในด้านธุรกิจการบินแล้วยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชน จึงมีการจัดการด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ตและชุมชนโดยรอบ และเพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจในการดำเนินการ รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมกับท่าอากาศยานภูเก็ตที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป"เรืออากาศตรี ธานี กล่าวและว่า เพื่อให้การให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ต มีความครอบคลุมในทุกอากาศยาน ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชนจึงกำหนดให้เป็นท่าอากาศยานนำร่องในการให้บริการอากาศยานส่วนบุคคล หรือ Private Jet เพื่อรองรับอากาศยานส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ มหาเศรษฐี ดารานักร้องนักแสดง จากทั่วโลก ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะภูเก็ตเนื่องจากที่ผ่านมามีอากาศยานส่วนบุคคลเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดที่สามารถรองรับได้วันละ 5 เที่ยวบินเท่านั้น จึงให้สัมปทานเอกชน คือ บริษัท สยามแลนด์ไฟท์ จำกัด เป็นเวลา 30 ปี ในการดำเนินการรองรับกลุ่มเป้าหมายบนเนื้อที่ 10 ไร่ จะทำให้สามารถรองรับได้อย่างเต็มที่ และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่เอกชนเข้ามาดำเนินการ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562
               ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 ที่ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาว่าว่า โครงการนี้ทางคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน)ผ่านการเห็นชอบ และเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อนุมัติ เมื่อคณะรัฐมนตรีผ่านการเห็นชอบ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจะศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการ และตามแผนที่วางไว้จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จาภายใน 8 ปี หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานภูเก็ตในอนาคต ข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้ทางกรมเจ้าท่าเคยเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ท่าอากาศบานนานาชาติภูเก็ต หรือโครงการลงเรือ-ขึ้นเครื่อง โดยมีเป้าหมาย แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณถนนเทพกระษัตรี ที่เป็นถนนสายหลักเพียงสายเดียวที่ต่อเนื่องเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต และเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ทั้งหาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน หรือหาดราไวย์ ในหาน หาดบางเทาและหาดกมลา แต่โครงการนี้ ยังไม่ได้ข้อยุติ รวมทั้ง มีโครงการสร้างระบบ รถไฟรางเบาหรือLight Rail ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขามตำบลวิชิต และท้องที่ตำบลฉลอง และตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ตด้วย
จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699