..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


""
ข่าวภาคใต้ตอนบน
งานวันดินโลกครั้งที่ 7และกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกหรือ GSP กำหนดหัวข้อ BE the Solution to Soil Pollutionเน้นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมขององค์กร และบุคคล ในการแก้ปัญหามลพิษทางดิน

วันที่ 4 ต.ค. 2561 )
สวท.กบ.
 
                                          สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทืองกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกปี 2561บริเวณพื้นที่ดำเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน
                นอกจากนี้นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ นายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและอาสมัครหมอดิน จำนวนมากมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยและได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับจังหวัดกระบี่ รวม 8 ตัน เพื่อมอบให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง นำไปหว่านให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8 อำเภอ โดยใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ45-50 วัน และปอเทือง จะผลิดอกออกช่อทันวันที่ 5 ธันวาคม 2561อย่างแน่นอน 
                  กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ จัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2561 ในหัวข้อ Be the Solution to Soil Pollution หรือร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ปัญหามลพิษทางดินที่จะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัดความอดอยากหิวโหยการจัดกิจกรรมการหว่านปอเทืองขับเคลื่อนงานวันดินโลกทุกวันที่5 ธันวาคม มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ สดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันดินโลกวันที่ 5 ธันวาคมทุกปี นอกจากนี้สืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระองค์ท่าน ไปเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดินให้เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างพร้อมทั้งให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริ ใช้ในการอนุรักษ์แก้ปัญหาดินในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนด้วย สำหรับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสดโดยเฉพาะปอเทืองเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบพืชให้ธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุแก่ดินเจริญเติบโตได้เร็วปลูกง่ายอายุสั้นและย่อยสลายง่ายทนต่อสภาพแปรปรวนได้ดี ทางด้านนายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศรับรองวันดินโลกวันที่ 5 ธันวาคมเมื่อปี 2557 เป็นต้นมาโดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกหรือGlobal Partnership :GSPจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นวาระสำคัญในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้างโดยประเทศสมาชิกประมาณ 200 ประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันและกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปีโดยคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศต่างๆทั่วโลกจะมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินในวันดินโลก 5 ธันวาคม สำหรับในปีนี้ เป็นการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 7และกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกหรือ GSP กำหนดหัวข้อ BE the Solution to Soil Pollutionเน้นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมขององค์กร และบุคคล ในการแก้ปัญหามลพิษทางดิน ที่จะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยากและหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี 2573 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่านคณะกรรมการวันดินโลกจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยไม่ทำเฉพาะในช่วงวันที่ 5 ธันวาคมเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่จะบูรณาการการทำ งานระหว่างหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว กรมพัฒนาที่ดินโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสดหรือปอเทืองปลูกเพื่อให้ธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุแก่ดินสามารถลดปัญหามลพิษทางดินได้ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตอนุรักษ์พื้นที่ทำการเกษตรได้เต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องฝากความหวังไว้กับพี่น้องเกษตรกรช่วยกันดูแลปรับปรุงฟื้นฟูปฐพีไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
จำนวนคนอ่าน 25 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699