..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬาวารสารสปข.5 เดือนสิงหาคม 57

more
""
ประชาธิปไตยกับวัยทีน
เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 )
 
        การปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนชนเป็นหลัก การกระทำใด ๆ ของรัฐบาลจะต้องได้รับการยินยอมและเห็นด้วยจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งเข้ามา
 
       รูปแบบของการใช้อำนาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๒ แบบคือพลเมืองใช้อำนาจของตนโดยตรง เรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางตรง และ การใช้อำนาจผ่านผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไป เรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางอ้อม ซึ่งประเทศไทยใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางอ้อม เป็นการอาศัยสถาบันทางการเมืองในรูปแบบของตัวแทนที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อที่จะได้ตัวแทนของประชาชนเข้าไปใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติและอำนาจในการบริหาร
 
       กระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนับเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยแบบตัวแทน สิ่งสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความเข้าใจถึงสาระสำคัญของประชาธิปไตย โดยต้องเข้าใจว่าประชาชนและชุมชนมีสิทธิหน้าที่อย่างไร การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนเองและชุมชนเป็นอย่างไร หลักการของการเมือภาคตัวแทน ความสำคัญของการเลือกตั้ง ทำไมต้องไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปทำอะไร
 
     ประเทศไทยยังมีปัญหาความไม่เข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยของประชาชนพลเมืองอยู่เป็นจำนวนมาก - ๒- ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ดังที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เสมอมา ประเทศชาติไม่สามารถพึ่งพาคนเหล่านั้นเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้อีกต่อไป จึงต้องมุ่งไปพึ่งพากลุ่มเด็กและเยาวชนแทน ซึ่งต้องส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะเด็กและเยาวชนคือความหวังของประเทศชาติ 
 
     หากเปรียบเทียบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการก่อสร้างบ้านแล้ว ก็เหมือนกับการสร้างบ้านให้สวยงาม มั่นคง แข็งแรง เพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้อาศัย แต่ถ้าผู้อาศัยขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องแล้ว ถึงแม้จะสร้างบ้านให้สวยงามอย่างไร สภาพภายในบ้านก็คงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย สกปรก ผุพัง เสื่อมโทรม ในไม่ช้าคนในบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้
 
      ดังนั้น หากเราต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความผาสุก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดี ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม ๔ ประการ ได้แก่ การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์สุจริต การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งความสามัคคี รักใคร่ปรองดองและร่วมมือกันทำงาน หากเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริธรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง จะช่วยให้สังคมเข้มเข็ง ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแข็งแรงและมีการพัฒนาอย่างยิ่งยืนต่อไป    
 
เรียบเรียงโดย สุทธิมา สัญวงษ์ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.volunteerspirit.org/ ภาพประกอบจาก http://www.youngdemocracy.net/th/index.php http://www.pdc.go.th/pdc_th/index.
จำนวนคนอ่าน 497 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


<

 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699