..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


""
สร้างสรรสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

วันที่ 30 ธ.ค. 2554 )
สขร.สปข.๕

                                                   เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
                                 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .....ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้พื้นที่ชายแดนไทย – พม่า มีการค้าชายแดนที่ฟื้นตัวขึ้น นับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของไทยและยังเป็นการนำร่องให้พื้นที่ทางการค้าชายแดนอื่นๆดำเนินรอยตาม เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษระนองที่หอการค้าระนองเรียกร้องให้มีขึ้นเช่นเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดระนองทั้งนี้รูปแบบที่ได้ข้อยุติจากคณะกรรมการศึกษาฯเพื่อกำหนดให้นครแม่สอดมีลักษณะความเป็น Special Economic Zone อย่างที่รัฐบาลจีนเคยทำสำเร็จมาแล้วถึง ๔ เมืองหรือไม่ ด้วยการส่งเสริมให้กระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นได้อนุมัติจัดการอย่างคล่องตัว ไม่ต้องผ่านส่วนกลาง ไม่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน เป็นไปตามนโยบายที่ส่วนกลางกำหนดให้ด้านเศรษฐกิจ
                                 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมานาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจนได้ข้อสรุปเป็นแนวทางเสนอแนวคิดเรื่องการกำหนดพื้นที่เขตปกครองพิเศษที่แม้ยังมีคำจำกัดความไม่ตรงกันนักก็ตาม แต่ทุกความคิดเห็นมีความสอดคล้องต้องกันคือกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตามที่นโยบายจากส่วนกลางกำหนด ทั้งนี้ในระยะแรกของการนำไปสู่แนวคิดดังกล่าวนี้นั้น น่าจะเปิดโอกาสให้มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ....... ในพื้นที่ขึ้นก่อน ในลักษณะเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นแม่แบบเพื่อวัดความพร้อม ผลสัมฤทธิ์ ในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ตนเองได้พอที่จะปรับไปสู่แนวคิดการกำหนดพื้นที่เขตปกครองพิเศษต่อไป เนื่องด้วยปัจจัยแวดล้อมและองค์ประกอบของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ที่ต้องอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกัน ด้วยว่ามีความเชื่อมโยงกันกับประเทศเพื่อนบ้านฟากถัดไป อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีทางการค้า การเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนและสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกด้วย
                                 สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาจากแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษคือราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นจากแรงซื้อของนักลงทุนไทยและนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน เกิดเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจ โครงการท่าเทียบเรือสินค้าร่วมสองฝั่ง การเลิกสินค้าต้องห้ามจากฝั่งไทย การพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจหรือระเบียงทางเศรษฐกิจพร้อมกับมีโครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดขอบข่ายและรูปแบบในการดำเนินภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รูปแบบพิเศษเสนอให้ใช้แผนเปลี่ยนผ่าน ๖ ด้านอันประกอบด้วย
๑.การค้าชายแดน
๒.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๓.การจัดระบบสาธารณสุข
๔.การจัดผังเมือง ระบบคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
๕.การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
๖.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                 แนวคิดตั้งเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอีกความคาดหวังหนึ่งในหลายมาตรการในการแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหา
                                ข้อมูล : หอการค้าจังหวัดตาก,เปิดฟ้าส่องโลก ไทยรัฐ จันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๕๔
             รวบรวม เรียบเรียง : นายวิบูลย์ สุมาลี นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สปข. ๕
จำนวนคนอ่าน 272 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699