เข้าสู่ระบบ
 

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


    1  
สร้างสรรสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

วันที่ 30 ธ.ค. 2554 )
สขร.สปข.๕

                                                   เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
                                 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .....ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้พื้นที่ชายแดนไทย – พม่า มีการค้าชายแดนที่ฟื้นตัวขึ้น นับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของไทยและยังเป็นการนำร่องให้พื้นที่ทางการค้าชายแดนอื่นๆดำเนินรอยตาม เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษระนองที่หอการค้าระนองเรียกร้องให้มีขึ้นเช่นเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดระนองทั้งนี้รูปแบบที่ได้ข้อยุติจากคณะกรรมการศึกษาฯเพื่อกำหนดให้นครแม่สอดมีลักษณะความเป็น Special Economic Zone อย่างที่รัฐบาลจีนเคยทำสำเร็จมาแล้วถึง ๔ เมืองหรือไม่ ด้วยการส่งเสริมให้กระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นได้อนุมัติจัดการอย่างคล่องตัว ไม่ต้องผ่านส่วนกลาง ไม่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน เป็นไปตามนโยบายที่ส่วนกลางกำหนดให้ด้านเศรษฐกิจ
                                 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมานาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจนได้ข้อสรุปเป็นแนวทางเสนอแนวคิดเรื่องการกำหนดพื้นที่เขตปกครองพิเศษที่แม้ยังมีคำจำกัดความไม่ตรงกันนักก็ตาม แต่ทุกความคิดเห็นมีความสอดคล้องต้องกันคือกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตามที่นโยบายจากส่วนกลางกำหนด ทั้งนี้ในระยะแรกของการนำไปสู่แนวคิดดังกล่าวนี้นั้น น่าจะเปิดโอกาสให้มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ....... ในพื้นที่ขึ้นก่อน ในลักษณะเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นแม่แบบเพื่อวัดความพร้อม ผลสัมฤทธิ์ ในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ตนเองได้พอที่จะปรับไปสู่แนวคิดการกำหนดพื้นที่เขตปกครองพิเศษต่อไป เนื่องด้วยปัจจัยแวดล้อมและองค์ประกอบของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ที่ต้องอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกัน ด้วยว่ามีความเชื่อมโยงกันกับประเทศเพื่อนบ้านฟากถัดไป อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีทางการค้า การเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนและสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกด้วย
                                 สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาจากแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษคือราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นจากแรงซื้อของนักลงทุนไทยและนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน เกิดเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจ โครงการท่าเทียบเรือสินค้าร่วมสองฝั่ง การเลิกสินค้าต้องห้ามจากฝั่งไทย การพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจหรือระเบียงทางเศรษฐกิจพร้อมกับมีโครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดขอบข่ายและรูปแบบในการดำเนินภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รูปแบบพิเศษเสนอให้ใช้แผนเปลี่ยนผ่าน ๖ ด้านอันประกอบด้วย
๑.การค้าชายแดน
๒.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๓.การจัดระบบสาธารณสุข
๔.การจัดผังเมือง ระบบคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
๕.การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
๖.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                 แนวคิดตั้งเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอีกความคาดหวังหนึ่งในหลายมาตรการในการแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหา
                                ข้อมูล : หอการค้าจังหวัดตาก,เปิดฟ้าส่องโลก ไทยรัฐ จันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๕๔
             รวบรวม เรียบเรียง : นายวิบูลย์ สุมาลี นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สปข. ๕
จำนวนคนอ่าน 611 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


วารสารสปข.5 เดือนสิงหาคม 57

more
FONTSIZE
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 

 


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699